Ce reprezintă restituirea accizelor către transportatori 

 

Această restituire îmbracă forma unei scheme de ajutor de stat și presupune restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. 
  
De acest ajutor beneficiază agenții economici care utilizează motorină drept combustibil pentru motor, pentru desfășurarea următoarelor activități: 
 
a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone; 
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepția transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3. 
  
În anul 2019 acciza standard la motorină este de 1.895,94 lei pentru 1.000 litri (1,86 lei/litru). Agenții economici eligibili pentru restituirea accizei beneficiază de o reducere a acesteia cu 183,62 lei/1.000 litri (0,183 lei/litru).