Cu ocazia controalelor au fost identificate următoarele neconformități: 

  • neconcordanța între evidența orelor de muncă efectiv prestate de conducătorii auto așa cum rezultă din cardurile tahograf și evidența orelor de muncă întocmită în conformitate cu prevederile art. 119 din Codul muncii;
  • neacordarea sporurilor privind munca efectuată în timpul repausului săptămânal, munca de noapte, orele suplimentare, concediul de odihnă etc.;
  • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 1) și alin. 2) din Codul muncii, privind obligația angajatorului de încheiere a contractului individual de muncă anterior începerii activității de către salariat și neînregistrarea în registrul general de evidență a salariaților a contractului individual de muncă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  • neinițierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;
  • nerespectarea clauzelor contractului individual de munca cu timp parțial;
  • nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 3) din OG nr. 37/2007, privind obligația de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto.

 

"Ținând cont de impactul social şi de urmările care pot avea loc în cazul unui accident rutier, ca o consecință a activității intense desfăşurate de către conducătorii auto, a numărului mare de ore pe care aceștia le desfășoară la locul de muncă, cât şi a stresului cu care se confruntă, și, întrucât multe sindicate şi patronate din domeniul transportului rutier și organizații nonguvernamentale sesizează aspecte legate de activitatea conducătorilor auto, periodic, Inspecția Muncii organizează campanii naționale de control la angajatorii din domeniul rutier. De asemenea, am avut în vedere neconformitățile constatate cu ocazia controalelor efectuate la operatori de transport rutier cu privire la timpul de muncă al conducătorilor auto conform datelor extrase din cartelele tahografice comparativ cu evidența orelor de muncă prestate, ceea ce impune verificarea modului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și de utilizare a aparatelor de înregistrare a activității acestora. De menționat sunt și reacțiile apărute în presă, precum şi numeroasele sesizări adresate de persoanele fizice şi juridice față de activitatea de transport rutier. Locul de muncă mobil, cerințele de siguranță rutieră și complexitatea reglementărilor naționale și internaționale din domeniul relațiilor de muncă creează dificultăți suplimentare de monitorizare şi control al acestei activități. Inspecția Muncii va acorda, în continuare, o atenție deosebită transportului rutier și va acționa ferm în scopul eliminării tuturor formelor de abuz în relația angajat-angajator.” declară Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

 

Susa: inspectiamuncii.ro