Angajatorii și lucrătorii sunt de asemenea atenționați cu privire la importanța igienizării zilnice a spațiilor comune (săli de mese, coridoare, birouri, vestiare, grupuri sanitare), limitarea accesului în unități a colaboratorilor externi sau a clienților, punerea la dispoziția lucrătorilor de soluții / substanțe pentru dezinfectare, atât în punctele de acces în unitate cât și la locul de muncă, amplasarea preșurilor impregnate cu substanțe dezinfectante la intrarea în clădiri administrative și / sau spații de producție, fiind semnalată prezența și obligativitatea folosirii lor de către persoanele care intră în spațiile respective.

 

Este monitorizat de asemenea și modul în care sunt respectate celelalte dispoziții legale în materie de securitate și sănătate în muncă, pentru a se asigura un cadru propice desfășurării în condiții de siguranță a procesului muncii, fără accidente.

 

Astfel de acțiuni vor avea loc și în continuare, atât timp cât situația o va impune.

 

ITM reamintește că, în conformitate cu prevederile Legii 55 / 2020, sancțiunea pentru nerespectarea de către conducătorii operatorilor economici a condițiilor privind luarea de măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc (limitarea răspândirii COVID-19) este între 1000 și 5000 lei.

 

Sursa: ITM Arad