Având în vedere că informațiile privind stagiul de cotizare realizat în baza unui astfel de contract de asigurare vor fi preluate automat din modulul informatic dedicat acestei activități, nu este nevoie de eliberarea unei adeverințe care să facă dovada perioadei asigurate, aplicația informatică pentru implementarea acestui act normativ urmând să fie funcțională în scurt timp iar beneficiarii noștri vor primi drepturile de pensie care li se cuvin.