Potrivit inițiatorilor, raportările contabile reprezintă o muncă suplimentară atât pentru operatorii economici cât și pentru profesioniștii contabili și nu prezintă o utilitate practică.

 

Raportările contabile semestriale, mai arată inițiatorii, nu reprezintă imaginea fidelă a patrimoniului ci doar informații cu relevanță scăzută, nefiind aplicabile procedurile anuale privind reevaluările, inventarierile, ajutările, provizioanele, rezervele, confirmările de solduri.

 

Nu în ultimul rând se mai invocă faptul că societățile care repartizează dividende interimare sunt obligate să depună două seturi de raportări.

 

În prezent, reglementările în vigoare prevăd raportări contabile semestriale pentru societățile care, în exercițiul financiar anterior, au avut o cifră de afaceri care a depășit pragul impus de 220.000 lei. Raportări contabile se depun și în cazul în care se repartizează dividende trimestrial. De asemenea, raportări contabile la 31.12 depun și societățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.