Termenul pentru depunerea raportărilor semestriale

 

Dacă în anii anteriori termenul pentru depunerea raportărilor semestriale era jumătatea lunii august, prin excepție, pentru anul 2020, termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale este sfârșitul lunii septembrie.  

 

Astfel, potrivit potrivit ordinului 2206/2020, termenul este, în acest an, data de 30 septembrie

III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 
17. Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020. 

 

Atenție! Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează.  

 

Potrivit Legii contabilității (Legea 82/1991), nedepunerea în termen a raportărilor contabile se sancționează astfel:  

  • amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare; 
  • cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare 
  • cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.