I. Înregistrarea și transmiterea contractului de muncă la domiciliu

1.1 Înregistrarea unui contract nou de muncă la domiciliu

Contractul de muncă la domiciliu se înregistrează în REGES/REVISAL prin utilizarea funcționalității Inregistrare contract: în ecranul Tip contract din cadrul interfeței corespunzătoare operațiunii de Adaugare contract, se selectează, pentru atributul Tip contract, valoarea Contract de munca la domiciliu.

Restul atributelor contractului de muncă la domiciliu – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului (număr, dată încheiere, începere activitate, ocupație etc), salariu, sporuri și indemnizații și data la care produce efecte se completează în același mod utilizat pentru contractul individual de muncă.

Data la care produce efecte se va completa cu data de începere a activității în cadrul contractului de muncă la domiciliu.

 

1.2. Modificarea în REGES/REVISAL a unui contract individual de muncă aflat în derulare, în contract de muncă la domiciliu

Modificarea în REGES/REVISAL a contractului individual de muncă aflat în derulare se realizează prin funcționalitatea Modificare contract: se operează modificarea valorii Tip contract din Contract individual de munca în Contract de munca la domiciliu și, dacă este necesar, a altor atribute ale contractului individual de muncă – modificat în contract de muncă la domiciliu – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului, salariu, sporuri și indemnizații.

Înregistrarea în REGES/REVISAL a datei de la care se modifică contractul individual de muncă se realizează prin completarea câmpului Data la care produce efecte.

Generarea registrului corespunzător adăugării contractului de muncă la domiciliu/modificării contractului individual de muncă și transmiterea acestuia se realizează anterior începerii activității, respectiv intrării în vigoare a deciziei de modificare a contractului individual de muncă.
II. Înregistrarea și transmiterea încetării desfășurării muncii la domiciliu Încetarea desfășurării muncii la domiciliu se înregistrează în REGES/REVISAL prin utilizarea funcționalității Modificare contract: se operează modificarea valorii Tip contract din Contract de munca la domiciliu în Contract individual de munca și, dacă este necesar, a altor atribute ale contractului individual de muncă – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului, salariu, sporuri și indemnizații.

Înregistrarea în REGES/REVISAL a datei de la care se aplică încetarea muncii la domiciliu se realizează prin completarea câmpului Data la care produce efecte.

 

C. MUNCA ÎN REGIM DE TELEMUNCĂ

 

 • pe durata stării de alertă angajatorii dispun, prin decizie, munca în regim de telemuncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • se poate utiliza doar pentru activitățile care presupun folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • decizia va conține, pe lângă elementele generale, și următoarele elemente prevăzute de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă:
  • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
  • perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
  • locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
  • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
  • modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
  • responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sanatatii în muncă;
  • obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, dupa caz;
  • măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
  • obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, în materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
  • condițiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.
 • transmiterea în REGES/REVISAL se va efectua în conformitate cu prevederile H.G. nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariaților, după cum urmează:

 

I. Înregistrarea și transmiterea clauzei de TELEMUNCĂ

1.1. Înregistrarea unui contract nou cu clauză de telemuncă

Contractul individual de muncă cu clauză de telemuncă se înregistrează în REGES/REVISAL prin utilizarea funcționalității Inregistrare contract: în ecranul Tip contract din cadrul interfeței corespunzătoare operațiunii de Adaugare contract, se selectează, pentru atributul Tip contract, valoarea Contract individual de munca cu clauza de telemunca.

Restul atributelor contractului individual de muncă cu clauză de telemuncă – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului (număr, dată încheiere, începere activitate, ocupație etc), salariu, sporuri și indemnizații și data la care produce efecte se completează în același mod utilizat pentru contractul individual de muncă.
Data la care produce efecte se va completa cu data de începere a activității în cadrul contractului individual de muncă cu clauză de telemuncă.

 

1.2. Modificarea în REGES/REVISAL a unui contract individual de muncă aflat în derulare în contract individual de muncă cu clauză de telemuncă

În cazul în care se emite o decizie de modificare a contractului individual de muncă aflat în derulare în contract individual de muncă cu clauză de telemuncă, în REGES/REVISAL, prin funcționalitatea Modificare contract, se operează modificarea valorii Tip contract din Contract individual de munca în Contract individual de munca cu clauza de telemunca și, dacă este necesar, a altor atribute ale contractului individual de muncă – modificat în contract individual de muncă cu clauză de telemuncă – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului, salariu, sporuri indemnizații.

Înregistrarea în REGES/REVISAL a datei de la care se aplică clauza de telemuncă, se realizează prin completarea câmpului Data la care produce efecte.

Generarea registrului corespunzător adăugării contractului individual de muncă cu clauză de telemuncă/modificării contractului individual de muncă și transmiterea acestuia se realizează anterior începerii activității, respectiv intrării în vigoare a deciziei de modificare a contractului individual de muncă.

 

II. Înregistrarea și transmiterea în REGES/REVISAL a încetării clauzei de telemuncă

Încetarea clauzei de telemuncă se înregistrează în REGES/REVISAL prin utilizarea funcționalității Modificare contract: se operează modificarea valorii Tip contract din Contract individual de munca cu clauza de telemunca în Contract individual de munca și, dacă este necesar, a altor atribute ale contractului individual de muncă – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului, salariu, sporuri și indemnizații.

Înregistrarea în REGES/REVISAL a datei de la care se aplică încetarea clauzei de telemuncă se realizează prin completarea câmpului Data la care produce efecte. 

 

IMPORTANT!
În sistemul REGES/REVISAL, intervalul de timp în care se aplică clauza de telemuncă este determinat de datele calendaristice care sunt completate în câmpul Data la care produce efecte pentru înregistrarea, respectiv încetarea clauzei de telemuncă. În consecință, se recomandă acordarea unei atenții deosebite completării corecte a acestor informații.

 

ÎN APLICAREA ACESTOR PREVEDERI, ANGAJATORII VOR LUA TOATE MĂSURILE NECESARE ÎN VEDEREA DIMINUĂRII RISCULUI DE INFECTARE CU VIRUSUL SARS-COV-2, PENTRU ACESTE CATEGORII DE LUCRĂTORI.

 

Vezi tot materialul original, inclusiv cu ilustrații

 

Sursa: MMPS