În ceea ce privește profesioniștii și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă,  

În cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, (...), profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut