Potrivit aceleiași hotărâri, Prevederile art. 1 nu se aplică în sectorul agricol și industria alimentară, fiind aplicabile prevederile art. III din Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Un comunicat publicat de Ministerul Muncii arată că "Măsura adoptată urmărește reducerea numărului angajaților aflați în risc de sărăcie și excluziune socială și va avea efecte pozitive la nivel social prin stimularea ocupării și prin creșterea puterii de cumpărare a acestora."

"Această majorare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă o valoare netă a salariului de 2.079 lei, față de 1.898 lei, cât era până acum," mai arată Ministerul Muncii.

În plus, se mai menționează că de majorarea salariului de bază minim la 3.300 de lei vor beneficia 1.867.588 de salariați.

Evident, o parte dintre acești 1.867.588 de salariați reprezintă contracte de muncă încheiate către antreprenori cu propria firmă astfel încât aceasta să-și poată păstra statutul de microîntreprindere.

Microîntreprinderile trebuie să aibă cel puțin un salariat iar prin salariat se înțelege, potrivit Codului fiscal,

persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care: a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi; b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Creșterea salariului minim trebuie transmisă în Revisal în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.