Pe durata reducerii timpului de muncă salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

 

Indemnizația este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Procedura de decontare a sumelor, precum și perioada de aplicare a măsurii prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin HG nr. 719/2020.

 

Materialul pus la dispoziție de către ANOFM poate fi vizionat aici.

 

 

Sursa: Facebook ANOFM