În acest caz, părintele va depune la angajator - pe lângă cererea de acordare a zilelor libere, copia certificatului de naştere al copilului și declarația pe proprie răspundere a celuilalt părinte că nu a beneficiat de zile libere potrivit ordonanței de urgență - și o copie a adeverinței eliberate de medicul de familie și/sau medicul specialist.

 

Totodată, Guvernul a hotărât că, pentru situațiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 sau 3,  zilele libere plătite pentru părinți (cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut) se acordă numai după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau muncă la domiciliu.

 

Actul normativ clarifică și prevederea din Ordonanța de Urgență nr. 132/2020 referitoare la sprijinul de 2.500 de lei acordat pentru salariații care au lucrat în telemuncă în perioada stării de urgență.

 

Astfel, ordonanța de urgență adoptată de Guvern stabilește că doar angajatorii care și-au îndeplinit obligațiile legale de modificare a raportului de muncă al salariatului și au transmis datele în Registrul electronic de evidență a salariaților REVISAL vor putea obține suma acordată pentru salariații care au lucrat în telemuncă.  

 

Sursa: MMPS