În prezent, alin (2) al art. 28 din Legea contabilității 82/1991 prevede că

Ministerul Economiei și Finanțelor poate stabili întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar.

 

Proiectul de lege aflat astăzi pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a fost adoptat de Senat în ședința din 21 septembrie 2020. 

 

Modificarea a primit aviz favorabil atât din partea Consiliului Economic și Social cât și din partea Consiliului Legislativ. 

 

Potrivit inițiatorilor, raportările contabile reprezintă o muncă suplimentară atât pentru operatorii economici cât și pentru profesioniștii contabili. În plus, se mai menționează în expunerea de motive, aceste raportări nu prezintă o utilitate practică pentru cei mai mulți dintre operatorii economici.
  
Raportările contabile semestriale, mai arată inițiatorii, nu reprezintă imaginea fidelă a patrimoniului ci doar informații cu relevanță scăzută, nefiind aplicabile procedurile anuale privind reevaluările, inventarierile, ajutările, provizioanele, rezervele, confirmările de solduri.
  
În plus, este considerată prea mică și perioada aflată la dispoziția societăților pentru întocmirea raportările semestriale - 46 zile față de 150 zile în cazul situațiilor financiare anuale.
  
Nu în ultimul rând se mai invocă faptul că societățile care repartizează dividende interimare sunt obligate să depună două seturi de raportări.

 

Atenție! Acesta este doar un proiect de lege. Prevederile de mai sus nu se aplică momentan. 

 

Sursa: cdep.ro