Numărul de accidente de muncă înregistrat precum și gravitatea acestora, a fost factorul determinant pentru a continua și intensifica acțiunile de verificare și monitorizare, a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă în șantierele temporare sau mobile, precum și modul în care angajatorii realizează măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă în timpul acțiunilor de control.

 

Un alt obiectiv este de se îndruma angajatorii pentru crearea condițiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanții acestora, precum și sindicatele din domeniul construcțiilor pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislației specifice domeniului construcții, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de securitate, precum și la promovarea bunelor practici identificate în campanie. 

 

Se va continua implementarea modului de control testat în anul 2019, respectiv se vor realiza vizite de control la angajatori privind verificarea respectării cerințelor legale, bazate pe check-list-uri de control în domeniul sănătății și securității în muncă pentru șantiere temporare sau mobile. Acestea se vor completa pentru fiecare angajator controlat și se vor arhiva cu documentele de control încheiate pentru fiecare angajator controlat.

 

Activitatea de control se va axa și pe verificarea modului de realizare a măsurilor dispuse la termenele stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor efectuate.

 

Sursa: ITM