Astfel, potrivit unui comunicat ITM, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat, în săptămâna 12– 17 octombrie 2020, acțiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 2.638.600 de lei, din care 2.407.100 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost depistate 126 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată, au fost aplicate 1.723 de avertismente și au fost dispuse 3.791 de măsuri de remediere a neconformităților constatate.

 

Mai multe acțiuni de control au efectuate de inspectorii de muncă, și pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 55/2020, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Acestea au avut ca rezultat aplicarea a 858 de sancțiuni contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 231.500 lei. Din 1753 de angajatori controlați, au fost sancționați 617 și s-au dispus 1031 de măsuri de remediere a neconformităților.

 

Neconformități frecvente în domeniul relațiilor de munca

 • Netransmiterea în termen în registrul general de evidență a salariaților a elementelor contractelor individuale de muncă/modificări
 • Nerealizarea măsurilor dispuse în procesele verbale de control anterioare
 • Neachitarea drepturilor salariale
 • Neîntocmirea in forma scrisa a contractului individual de munca.
 • Neevidențierea orelor de munca prestate de salariați.
 • Nerespectarea art. 168 din Lg.53/2003, referitor la dovada achitării drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată sau prezentarea altor documente justificative în acest sens.

 

Neconformități frecvente în domeniul sănătății și securității în munca

 • Lipsa măsuri protecție colectiva
 • Nerespectare distanțare sociala
 • Depozitare substanțe periculoase/ produși chimici fără luarea măsurilor de siguranță;
 • Angajatorul nu a finalizat controlului medical pentru toți salariații
 • Nu se iau măsuri suficiente astfel încât la intrarea în unitate să se asigure triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru clienți
 • Nerevizuire instructiuni proprii și completare cu măsuri COVID-19
 • Neelaborarea propriilor proceduri/instrucțiuni pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorica, structura incintei
 • Nu sunt aplicate marcaje de securitate pentru păstrarea distanței între clienți