Neconformități frecvente în domeniul SSM

  • Nerespectare distanțare socială;
  • Nerevizuire instrucțiuni proprii și completare cu măsuri COVID-19;
  • Nu sunt aplicate marcaje de securitate pentru păstrarea distanței între clienți;
  • Nu se iau măsuri suficiente astfel încât la intrarea în unitate să se asigure triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru clienți;
  • Lipsă măsuri protecție colectivă;
  • Angajatorul nu a finalizat controlului medical pentru toți salariații;
  • Neelaborarea propriilor proceduri/instrucțiuni pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorica, structura incintei;
  • Depozitare substanțe periculoase/ produși chimici fără luarea măsurilor de siguranță.

 

În cadrul acţiunii de control, s-au aplicat amenzi în valoare de 2.284.000 de lei, din care 2.209.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost depistate 115 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată, au fost aplicate 1.626 de avertismente și au fost dispuse 2.202 de măsuri de remediere a neconformităților constatate.

 

Acțiunile de control efectuate de inspectorii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, centralizate pentru perioada 5 – 10 octombrie 2020, au avut ca rezultat aplicarea a 671 de sancțiuni contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 75.000 lei. Din 1496 de angajatori controlați, au fost sancționați 480 și s-au dispus 890 de măsuri de remediere a neconformităților.

 

Sursa: inspectiamuncii.ro