Neconformități frecvente în domeniul RM:

 • neîncheierea in forma scrisa a contractelor individuale de muncă;
 • programul de lucru nu este adus la cunoștința salariaților
 • nerespectarea datei de plata a salariului stabilita în contractul individual de muncă
 • nerespectarea termenului de transmitere în registrul electronic a elementelor deciziilor de suspendare/încetare a suspendării
 • neeliberarea adeverințelor care sa ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul vechimea în munca și în specialitate, precum si un extras din registru, în termenele stabilite de HG 905/2017
 • necompensarea in bani a concediului de odihna cuvenit și neefectuat la încetarea activității
 • neacordarea concediului de odihna anual
 • nerespectarea prevederilor art.55 lit. b din Codul Muncii în sensul ca angajatorii încetează contractele individuale de muncă in baza acestui articol fără acordul salariatului
 • necomunicarea deciziilor de suspendare și încetare contractelor individuale de muncă

 

Neconformități frecvente în domeniul SSM

 • Nerespectare distanțare sociala
 • Nerevizuire instrucțiuni proprii și completare cu măsuri COVID-19
 • Nu sunt aplicate marcaje de securitate pentru păstrarea distanței între clienți
 • Nu se iau măsuri suficiente astfel încât la intrarea în unitate să se asigure triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru clienți
 • Lipsa măsuri protecție colectiva
 • Angajatorul nu a finalizat controlului medical pentru toți salariații
 • Neelaborarea propriilor proceduri/instrucțiuni pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorica, structura incintei
 • Depozitare substanțe periculoase/ produși chimici fără luarea măsurilor de siguranță

 

Sursa: comunicat ITM