Certificatul pentru situații de urgență se obține o singură dată și este valabil pe toată perioada stării de urgență, în situația în care aceasta se întinde pe mai multe luni?

Da, certificatul se va elibera o singură dată pe perioada stării de urgență.

 

Daca un agent economic are mai multe activități economice ce se încadrează la ambele situații (întrerupere totală sau parțiala a unei activități și diminuare încasări) cum va proceda?

Va opta pentru unul dintre tipurile de certificat disponibile, cu oricare dintre acestea putând beneficia de măsurile fiscale.

 

Este posibilă obținerea unui CSU pentru o agenție de turism în condițiile în care aceasta s-a lansat de curând și nu a avut încăsari în perioada ianuarie-martie?

Da, poate obține certificate de tip 1 – albastru.

 

O firmă având ca domeniu de activitate intermedierea tranzacțiilor imobiliare poate aplica pentru CSU? Ce tip?

Da, optează pentru unul dintre tipurile de certificate disponibile:

  • TIP 1 (ALBASTRU) – rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență
  • TIP 2 (GALBEN) - rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor/veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

 

O firmă având ca obiect de activitate 1071 fabricarea pâinii/ fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie și-a întrerupt partial activitatea, închizând o parte dintre magazine - se încadrează în condițiile pentru certificatul de tip 1?

Da, se încadrează. Având în vedere cele expuse, societatea ar putea, în aceeași masură, scoate CSU de tip 2, întreruperea parțială a activității cauzând o diminuare cu 25% a veniturilor sau încasarilor în luna martie, față de lunile ianuarie și februarie.

 

Aplicația rămâne deschisă pe toată perioada situației de urgență?

Da, aplicația va fi deschisă pe perioada stării de urgență.

 

Daca sunt afectate activitățile secundare, iar pe cea principala nu se derulează activități, se poate solicita CSU?

Da, dacă au alte coduri CAEN afectate.

 

Dacă cel care încarcă este administratorul și are semnatură electronică, mai trebuie să semneze olograf declarația?

Nu, va bifa în declarație că semnează doar digital.

 

De ce mai trebuie să completeze rubricile de venituri și încasări cei care în martie au avut activitatea sistată?

Pentru datele statistice, pentru o oglindă clară a situației economice naționale.

 

Operatorii economici care nu intră sub incidența ordonanțelor militare, dar care au activitatea afectată pentru că depinde de societăți care intră sub incidența acestora pot solicita CSU? Ce fel de CSU ?

Da, aceștia pot opta pentru tipul 1 de certificat, respectiv albastru. 

 

Dacă, din greșeală, aplicația a generat un alt tip de certificate poate fi anulat și solicitat tipul care corespunde situației societății?

Puteți solicita doar un singur tip de certificat:

  • TIP 1 (ALBASTRU) – rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență.
  • TIP 2 (GALBEN) - rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor/veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

În cazul în care ați obținut certificatul care nu trebuia, semnalați situația la e-mail info.csu@imm.gov.ro.


De ce nici cabinetele medicale individuale – stomatologice – și nici PFA-urile nu sunt recunoscute de aplicație ca agent economic? Se dă mesaj că acest agent economic nu există.Nu pot merge mai departe în aplicație.

În cazurile expuse, se introduc doar CUI/CIF și cod CAEN și aplicația funcționează.

 

Sursa: MEEMA