Următoarele reguli sunt aplicabile în ceea ce privește Registrul Național de Franciză 

 • Asociația Română de Franciză înființează registrul în format electronic iar documentele și datele care stau la baza completarii Registrului național de franciză sunt neclasificate. 
 • În Registrul național de franciză sunt consemnate date privind notificările documentului de dezvăluire de informații cu privire la deschiderea de noi unități francizate, detalii privind identitatea managementului francizei, istoricul de litigii al francizorului/master francizatului și al conducerii acestuia, suma inițială pe care trebuie să o investească francizatul, obligațiile reciproce ale părților, copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an, deținerea informațiilor cu privire la unitatea-pilot, modificarea/actualizarea informațiilor sau radierea acestora. 
 • Utilizarea Registrului național de franciză este asigurată de către Asociația Română de Franciză cu respectarea principiului nevoii de a cunoaște. 
 • Înscrierea francizorilor/master francizaților în RNF se realizează, după caz, la notificarea persoanelor fizice și/sau juridice supuse obligației de înscriere. 
 • Înscrierea francizorilor/master francizaților în RNF se face electronic, iar atribuirea numărului curent pentru fiecare operațiune se face consecutiv, pe parcursul unui an calendaristic, începând cu 001. Francizorul înscris în RNF va face public numărul de înregistrare în RNF. 
 • Completarea în Registrul național de franciză se face după evaluarea de către Asociația Română de Franciză a documentelor transmise în RNF. 
 • Toate documentele care stau la baza înscrierii operațiunilor în RNF se păstrează la Asociația Română de Franciză în foldere individualizate în format electronic. 
 • Modificarea datelor înscrise în RNF se face în baza notificării francizorului/master francizatului sau a unor erori constatate în procesul de revizuire de către Asociația Română de Franciză. 
 • Radierea francizorului/master francizatului din RNF se face în baza notificării ori din oficiu, de către Asociația Română de Franciză și în urma evaluării documentelor relevante privind neîndeplinirea calității de francizor. 
 • Notificările vor fi însoțite de documente justificative. 
 • În procesele de înscriere și modificare date în RNF, precum și de radiere a datelor din RNF, Asociația Română de Franciză protejează interesele de securitate și comerciale ale francizorului, precum și confidențialitatea informațiilor furnizate. 
 • Documentele și datele care stau la baza completării RNF sunt neclasificate.