Declarația pe propria răspundere se semnează de către reprezentantul legal al entității pentru care se transmite cererea și reprezintă documentul prin care solicitantul își asumă că toate informațiile furnizate în vederea obținerii certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare. 

 

Această declarație trebuie semnată electronic. Însă, de multe ori, reprezentanții legali nu dețin semnătură electronică. Ce se întâmplă în cazul lor?  O precizare vine din partea MEEMA, în cadrul unui set de întrebări și răspunsuri:  

Clarificări legate de semnătura electronică în procesul de obținere al CSU

În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele ce urmează a fi încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens – adică îl poate împuternici să semneze electronic documentele pe contabilul societății, în declarația pe propria răspundere existând un câmp destinat împuternicirii.

Așadar, în cuprinsul declarației pe propria răspundere, asumată de către administrator, se desemnează împuternicitul - persoana care va semna electronic declarația.