MFP solicită tuturor celor implicați în acest proces să intensifice eforturile pentru finalizarea operațiunilor de avizare tehnică, autorizare, fiscalizare, instalare și punere în funcțiune a noilor aparate de marcat.

 

Lista distribuitorilor autorizați și a unităților acreditate de către aceștia pentru aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic: (Va fi redată/atașată lista distribuitorilor autorizați, în format plain text, eventual tabelar)

 

În vederea asigurării unei abordări de tip preventiv, propunem distribuirea de către organele de control din cadrul ANAF, a unor flyere care să conțină următoarele mesaje:

Dotarea cu aparate de marcat cu jurnal electronic este obligatorie!

Noile aparate de marcat pot fi achiziționate numai de la operatorii economici care au obținut autorizație de distribuție de la Ministerul Finanțelor Publice. Lista acestora este disponibilă pe site-ul MFP.

Termenele de dotare cu noile aparate de marcat nu se vor modifica.

În perioada de implementare, organele de control vor desfășura doar acțiuni de tip preventiv și nu de sancționare de la prima abatere, acestea urmând să analizeze situația de fapt a fiecărui contribuabil în parte, iar dacă acesta nu s-a dotat cu aparate de marcat cu jurnal electronic, să aplice avertismentul și să stabilească, în funcție de constatări, un termen de dotare mai scurt sau mai lung, către maximul prevăzut de Legea prevenirii ( 90 zile).

Avertismentul pentru nerespectarea termenelor de dotare cu noile aparate de marcat se aplică de organul de control o singură dată.

 

Sursa: MFP