Principalele avantaje ale sistemului de monitorizare a caselor de marcat:

  

  • asigură obținerea mai rapidă de către ANAF a datelor din bonurile fiscale, cu costuri mai mici atât pentru autoritatea fiscală, cât și pentru contribuabili; 
  • asigură premisele reducerii semnificative a evaziunii fiscale din domeniul comerțului cu amănuntul și serviciilor, cu efecte imediate în creșterea veniturilor bugetare ; 
  • asigură un grad înalt de securizare și implicit riscuri mai mici de nefiscalizare a tranzacțiilor ; 
  • asigură premisele unei concurențe loiale între contribuabili. 

 

Sursa: Gov.ro