Cifra de afaceri de la care ești obligat să utilizezi POS

 

O altă modificare importantă pe care o aduce legea se referă la cifra de afaceri de la care persoanele juridice au obligația să utilizeze POS-uri (să accepte carduri bancare ca mijloc de plată), majorând de la 10.000 la 50.000 euro nivelul cifrei de afaceri realizată într-un an de contribuabil, astfel:

 

"Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit, și cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare."

 

Serviciul de avans în numerar

 

Serviciul de avans în numerar presupune ca oricare dintre agenții economici care utilizează POS oferă clienților lor posibilitatea de a "retrage" numerar direct din magazin. Cu alte cuvinte, primesc în numerar o sumă de bani, bani care se "iau" de pe cardul personal, de către magazin.

În ceea ce privește acest serviciu, dacă anterior era obligatoriu de oferit ("Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) și (3) oferă serviciul de avans în numerar la terminalele de plată"), forma modificată lasă la latitudinea agentului economic utilizarea acestui serviciu.

"Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) și (3) pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante și pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acestea afișează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului."

 

În ceea ce privește limitele acestui serviciu, se prevede să suma oferită nu poate depăși 200 lei, iar comisionul perceput nu poate depăși 1%:

 

"Avansul prevăzut la alin. (5) se evidențiază distinct pe chitanța emisă de terminalul de plată și nu poate depăși suma de 200 lei. Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacțiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părți. Comercianții pot percepe de la titularul cardului un comision care nu poate depăși 1% din valoarea avansului acordat."

Notă: Modificarea a intrat în vigoare la data de 27 iulie 2018. 


Sursa: Ordonanța de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată-actualizată, Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată