Totodată, pe site-ul www.anaf.ro, a fost publicat Ghidul cu privire la înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum și la emiterea Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare
  
Informații suplimentare se pot obține și telefonic, apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor-Call-center, la nr. De telefon 031.403.91.60. 
 
Agenția Națională de Administrare Fiscală a întreprins toate demersurile pentru a facilita operatorilor economici obținerea numărului unic de identificare a caselor de marcat și le recomandă acestora să solicite certificatele prin intermediul Spațiului Privat Virtual. ANAF este preocupată permanent de îmbunătățirea serviciilor, strategia să vizând dezvoltarea comunicării în mediul electronic, pentru a oferi contribuabililor o interacțiune rapidă și modernă cu instituția.  
 
Sursa: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova