Persoanele competente pentru efectuarea verificării documentare sunt:

  • funcționarii publici cu atribuții de inspecție fiscală;
  • funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală; 
  • funcționarii publici cu atribuții de verificare a situației fiscale personale a persoanelor fizice (doar pentru impozitul pe venit). 

 

Baza legală: Ordinul președintelui ANAF nr. 3632 din 5 octombrie 2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare (Monitorul Oficial nr. 921 din 9 octombrie 2020). 

Sursa: AJFP Teleorma