II. Tipuri de operațiuni utilizate în procesul de stingere a obligațiilor din evidența fiscală 

 

Abreviere - Semnificație / Unde se găsește 

 • I - Încasare / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferența”, după caz. 
 • S_I -  Storno-Încasare / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferența”, după caz.   
 • RST - Restituire / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferența”, după caz. 
 •  
 • S_RST - Storno-Restituire / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferența”, după caz. 
 • RMB - 5 Rambursare / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferența”, după caz. 
 • S_RMB - 6 Storno_Rambursare / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat/rambursări” sau Col.13  “Diferența”, după caz. 
 • C_D - Compensare (impozitul de unde pleacă banii) / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferentă”, după caz. 
 • S_C_D - Storno-Compensare (impozitul de unde pleacă banii) / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferentă”, după caz.
 • C_C - Compensare (impozitul unde au ajuns banii) / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferentă”, după caz.
 • S_C_C - Storno - Compensare (impozitul unde au ajuns banii) / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferența”, după caz. 
 • SCA - Scădere - Sume de rambursat / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferența”, după caz. 
 • DRA - Sume de rambursat / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferența”, după caz. 
 • DIM - Diminuare de impozit / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferența”, după caz 
 • SS - Plată în plus / Col. 11 “Încasări”, Col. 12 „Sume de rambursat /rambursări” sau Col.13 “Diferența”, după caz 

 

III. Tipuri de subsisteme ale sistemului de administrare a creanțelor fiscale S.A.C.F.

 

 • SPAC - Subsistemul de prelucrare a actelor de colectare venituri
 • SCS - Subsistemul creanțelor stinse
 • SCNS - Subsistemul creanțelor nestinse 
 • SCES - Subsistemul creanțelor aflate ni executare silita
 • SRMB - Subsistemul rambursărilor de TVA SRMB
 • SASE - Subsistemul actelor administrative suspendate la executare
 • SCIP - Subsistemul creanțelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata 
 • SCR - Subsistemul creanțelor contribuabililor aflați în reorganizare judiciara 
 • SCF - Subsistemul creanțelor contribuabililor aflați în - faliment
 • SCDI - Subsistemul creanțelor contrib. declarati insolvabili, cu venituri sau bunuri urmăribile
 • SCDE - Subsistemul creanțelor contrib. declarati insolvabili, care nu au venituri sau bunuri urmăribile
 • SCIV -  Subsistemul creanțelor contribuabililor aflați în insolventa 
 • SCSE - Subsistemul creanțelor suspendate la executare / Col.14 „Modul”

 

Sursa: ANAF