Elementele principale ale unei facturi electronice sunt: 

a) identificatorii de proces și de factură; 
b) data facturii; 
c) informații privind identificarea persoanei impozabile care a livrat produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările; 
d) informații privind cumpărătorul; 
e) informații privind beneficiarul plății; 
f) informații privind reprezentantul fiscal al vânzătorului; 
g) identificarea tipului de produse furnizate, servicii prestate sau lucrări executate; 
h) referirea la contractul de achiziții publice/sectoriale, de concesiune de lucrări și servicii, precum și, după caz, la contractul de achiziții publice în domeniile apărării și securității; 
i) detalii privind livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor; 
j) instrucțiuni de plată; 
k) informații privind creditări sau debitări; 
l) informații privind pozițiile de pe factură; 
m) totalurile facturii; 
n) defalcarea TVA.