• Potrivit acestor modificări, începând cu data de 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA devine obligatorie doar pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA peste un anumit cuantum sau se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
  • Celelalte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA, fiind obligate să notifice organul fiscal competent în acest sens.
  • În plus, s-a prevăzut, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, obligația de a notifica organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care aceștia au intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
  • De asemenea, prin modificările aduse actului normativ s-au stabilit și condițiile în care persoanele impozabile, care aplică mecanismul plății defalcate a TVA, fie opțional, fie în mod obligatoriu, pot renunța la aplicarea acestui mecanism.


Sursa: AJFP Mehedinți