Cine depune declarația 700


Declarația 700 se depune de către:  

 • persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (au utilizat la înregistrarea inițială declarația 010); 
 • contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (au utilizat la înregistrarea inițială declarația 013); 
 • contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (au utilizat la înregistrarea inițială declarația 015); 
 • persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (au utilizat la înregistrarea inițială declarația 016); 
 • persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal (au utilizat la înregistrarea inițială declarația 020); 
 • persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal (au utilizat la înregistrarea inițială declarația 030); 
 • instituțiile publice (au utilizat la înregistrarea inițială declarația 040); 
 • persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (au utilizat la înregistrarea inițială declarația 070). 


În momentul completării declarației 700, în caseta declarație de înregistrare fiscală depusă inițial se va alege una dintre declarațiile de mai sus (010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 070), aceasta fiind forma în care se face diferențierea între tipul de contribuabil.  
  
Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în registrul comerțului vor selecta:  

 • formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; 
 • formularul 010, în cazul celorlalți contribuabili care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. 


 Termenul de depunere a declarației 700


Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, denumită în continuare declarație, se completează și se transmite ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal. 

 

Declarația 700 - date privind vectorul fiscal


În declarația 700 se pot face modificări pentru următoarele obligații fiscale: 

 • Taxa pe valoarea adăugată - informații privind perioada fiscală (lunar / trimestrial); 
 • Impozitul pe profit - luare / scoatere din evidență; 
 • Impozitul pe veniturile microintreprinderilor - luare / scoatere din evidență; 
 • Accize - luare / scoatere din evidență; 
 • Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale - informații privind perioada fiscală (lunar potrivit legii, lunar prin opțiune, trimestrial); 
 • Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor - luare / scoatere din evidență; 
 • Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat) - luare / scoatere din evidență; 
 • Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat) - luare / scoatere din evidență; 
 • Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator) - luare / scoatere din evidență; 
 • Contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii - luare / scoatere din evidență - doar pentru persoanele juridice române care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii, aprobată prin Legea nr. 184/2015. 
 • Redevențe miniere - luare / scoatere din evidență - doar pentru contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă; 
 • Redevențe petroliere - luare / scoatere din evidență - doar pentru contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă; 
 • Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural - luare / scoatere din evidență - doar pentru contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activitătilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare; 
 • Impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale - luare / scoatere din evidență - doar pentru contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc - luare / scoatere din evidență - doar pentru contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe; 
 • Impozitul specific unor activităti - luare / scoatere din evidență - doar pentru contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităti; 

 

Declarația 700 - model ANAF 2020
  

 Declarația 700 pentru 2020 - formular actualizat download

 Declarația 700 - fișier .pdf, needitabil, cu instrucțiuni de completare

 

ANAF a publicat la data de 22.03.2017 declarația 700 (formular inteligent) - Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (Ordin 2372/01.08.2017).

UPDATE 29.03.2018: O primă modificare a Declarației 700 (Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal) a fost făcută de ANAF, noua versiune fiind publicată la data de 27.03.2018.

UPDATE 25.06.2019: O nouă modificare a Declarației 700 (Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal) a fost făcută de ANAF, noua versiune fiind publicată astăzi, 25.06.2019.