b) angajatorii îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, începând cu obligațiile declarative aferente lunii august 2019, conform reglementărilor fiscale în vigoare în perioadele respective. În acest caz, completează și depun formularul disponibil, conform prevederilor din instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 6, pentru aplicarea facilităților fiscale pentru angajații pentru care sunt îndeplinite, începând cu luna august 2019, cumulativ, următoarele condiții:

- salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă este de cel puțin 3.000 lei lunar pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră;
- venitul lunar brut realizat în baza contractului individual de muncă este cuprins între 3.000 și 30.000 lei inclusiv;
- desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă;


c) angajatorii nu îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, atât pentru perioada 1-21.07.2019, cât și pentru perioada 22-31.07.2019, conform reglementărilor fiscale în vigoare în perioadele respective. În acest caz, pentru obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019, completează și depun formularul disponibil la termenul prevăzut pentru depunerea "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", conform prevederilor din instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 6, pentru declararea tuturor asiguraților;

d) angajatorii nu îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, începând cu obligațiile declarative aferente lunii august 2019, conform reglementărilor fiscale în vigoare în perioadele respective. În acest caz, completează și depun formularul disponibil, conform prevederilor din instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 6, pentru declararea tuturor asiguraților.

 

Depun declarații rectificative  pentru lunile iulie si / august angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, pentru aplicarea facilităților fiscale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, completează și depun formularul în conformitate cu prevederile prezentului ordin, după publicarea pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a programelor de asistență a contribuabililor, începând cu obligațiile declarative ale lunii iulie 2019, în următoarele situații:

a) angajatorii îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, începând cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor;

b) pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice de la angajatorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 60 din Codul fiscal, pentru care se modifică regimul fiscal începând cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2019.

 

Angajatorilor care se încadrează în noile condiții de aplicare a facilităților, pentru perioada cuprinsă între termenul prevăzut pentru depunerea "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", începând cu obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019, și până la publicarea pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a programelor de asistență a contribuabililor, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, le sunt aplicabile prevederile art. 78 "Cazul de forță majoră și cazul fortuit" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

După publicarea pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a programelor de asistență a contribuabililor, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, este obligatorie completarea formularului conform prevederilor din instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 6.

 

Termenul pentru depunerea declarațiilor rectificative 

Termenul pentru depunerea declarațiilor rectificative poate fi determinat plecând de la prevederea de mai sus, referitoare la cazul de forță majoră și cazul fortuit. 
Potrivit Codului de procedură fiscală, 

ART. 78 Cazul de forță majoră și cazul fortuit 
(1) Termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, după caz, nu încep să curgă sau se suspendă în situația în care îndeplinirea acestor obligații a fost împiedicată de ivirea unui caz de forță majoră sau a unui caz fortuit. 
(2) Obligațiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen, fără perceperea de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, ori aplicarea de sancțiuni prevăzute de lege, dacă acestea se execută în termen de 60 de zile de la încetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1). 


Având în vedere prevederile alin (2) din art. de mai sus, concluzionăm că obligația depunerii declarațiilor rectificative se consideră îndeplinite în termen dacă se realizează în termen de 60 zile de la data punerii la dispoziție, de către ANAF, a noului formular.