Modificarea constă în actualizarea plafonului specific celor două versiuni ale declarației 392, de la 220.000 lei, cât era înainte de modificare, la 300.000 lei. Practic, plafonul de înregistrare în scopuri de TVA.  

 

Revenind la suspendarea obligației de depunere a declarațiilor 392A, 392B și 393, obligația depunerii acestora a mai fost suspendată odată.  

 

Astfel, Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 84/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal care stipulează la art. VI că ”aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)-(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă pană la data de 31 decembrie 2019”. 

 

Suspendarea anterioară viza anii 2016, 2017 și 2018. În lipsa recentei modificări, declarațiile ar fi trebuit depuse pentru anul 2019, ANAF punând la dispoziție și formularele realizate în acest sens.