Fiscul va continua să vireze sumele din impozitul anual datorat în contul entităților nonprofit/unităților de cult, potrivit opțiunii exprimate de contribuabili în formularul 230, cu respectarea termenului de 90 de zile de la data depunerii cererii.  

 

Notificările ar urma să fie trimise abia după expirarea stării de urgență și a intervalului de 30 zile amintit mai sus.  

 

Prin aceste măsuri se va evita deplasarea contribuabililor la oficiile poștale pentru primirea notificărilor comunicate de organul fiscal, precum și în vederea transmiterii răspunsului ca urmare a notificării.