Formularul a fost deja aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii". 

 

Sursa: ANAF - Transparentă decizională