Conversatie deschisa in Alte probleme contabile la 28.01.2018
942 2 2
Camelia
Utilizator neinregistrat
28.01.2018

Pe ce documente se pune viza de control preventiv? Multumesc

oana!
Utilizator neinregistrat
31.01.2018

Raportul de control  este documentul principal al controlului care cuprinde deficiențele și abaterile constatate, precum și cauzele și  consecințele asupra bunei gospodăriri a unității controlate.

În raportul de control se consemnează numai constatările proprii ale echipei de control, bazate pe date și fapte precise, prezentate clar și concis în document. În raport nu se consemnează opiniile personale ale membrilor echipei de control și nici deficiențele ori faptele negative pentru care au fost luate măsuri legale, înainte de începerea controlului.În ultima parte a raportului de control, se precizează că s-a încheiat controlul și au fost restituite toate dol și conducerea unității controlate.cumentele de care s-a folosit organul de control, se aratǎ câte exemplare au fost încheiate și se semnează de organul de control.

În cazul în care se constată fapte care atrag răspunderea penală se întocmește un act separat care este semnat și de persoanele vinovate precum și de martorii asistenți. La raportul de control se poate anexă diverse documente precum: situații, tabele, acte, note de constatare, note explicative.

Notele de constatare reprezintă acele acte constatatorii pentru situații în care reconstituirea ulterioară nu este întotdeauna posibilă. În aceste note se consemnează situații de fapt, precum și măsurile luate pentru remedierea deficietelor.

Notele explicative se întocmesc în cazul în care se constată abateri sau fraude care atrag răspundere juridică. Aceste acte sunt întocmite ca niște răspunsuri la întrebările organelor de control, pe care le dau persoanele considerate răspunzătoare de abateri și de alte persoane care pot clarifica cauzele și împrejurările care au determinat nerespectarea actelor normative. Că urmare a acestor note se definitivează constatările controlului

Procesul verbal de contravenție se încheie de echipa de control atunci când se constată inclacarea actelor normative cu privire la disciplină financiară de personalul din unitatea controlată.  

Nota de prezentare a raportului de control, reprezintă un raport personal al organului de control, cu concluzii și propuneri referitoare la abaterile constatate, care se va anexă la actele de control încheiate. În cazul în care la controlul efectuat nu se constată nici o deficiență sau fapt ilicit, nu se încheie raport de control ci o notă de expunere a concluziilor controlului, în care se vor consemna obiectivele și documentele controlate.

În nota de expunere se pot prezenta și alte situații care nu pot fi consemnate în raportul de control, ca de exemplu: prezentarea principalelor rezultate pozitive obținute de unitatea controlată și care pot fi generalizate și în alte unități. 

Raspunde la intrebare

Raspunsul tau va fi vizibil imediat dupa aprobarea de catre unul dintre moderatorii TheExperts.