Model cerere 

 
S.C……………………….……SRL 
C.U.I.:..……………………………. 
REG. Com.:……./………./………. 
Sediul Social:.…………………….. 
 
CĂTRE ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE …………………. 
 
Subsemnatul (a) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., legitimat(a) cu B.I./C.I. seria……, Nr……………., în calitate de asociat / administrator al societății ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., cu sediul social în ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ………………., având Cod Unic de Înregistrare ………………………….., va rog să ne eliberați Registrul de evidență fiscală . 
 
În acest sens deleg pe …………..………………, legitimat cu ………………………… în vederea 
depunerii documentației și eliberării Registrului. 
 
Va mulțumesc, 
 
Data 
 
Semnatura…………………………… 
 
Stampila……………………………