Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA

 

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA vor completa formularul: “Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA"  

 

Declarația pe propria răspundere se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 

 

Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF. 

 

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune depun la organul fiscal competent, împreună cu declarația de mențiuni-formular 010, dovada transmiterii declarației pe propria răspundere invocată anterior. 

 

Persoanele impozabile care depun declarația pe propria răspundere fără erori de validare nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat. 

 

Procedura înregistrării în scopuri de TVA prin opțiune

 

Organul fiscal va emite Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA în ziua depunerii solicitării de către contribuabil. 

 

În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA compartimentul de evaluare va verifica datele înscrise în declarația pe propria răspundere. 

 

În cazul în care, în urma verificărilor efectuate se constata că informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, va fi informată Direcția generală antifraudă fiscală, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun. 

 

În cazul în care persoanele impozabile care optează să se înregistreze în scopuri de TVA nu depun odată cu declarația de mențiuni – formular 010 și dovada transmiterii declarației pe propria răspundere, fără erori de validare, se aplică procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.