Excepția intervine și în cazul avizului de angajare necesar în cazul lucrătorilor transfrontalieri, astfel că, pentru cetățenii din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia încadrați în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic, acest aviz nu mai este necesar, cu condiția ca cetățeanul străin pe care angajatorul intenționează să îl încadreze pe locul de muncă vacant, îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute de legislația în vigoare în România pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășoare pe teritoriul României.

 

Reamintim angajatorilor, că străinii cu ședere legală în România pot fi încadrați în muncă doar în baza avizului de angajare sau pot desfășura activități în muncă în calitate de lucrători detașați sau lucrători ICT (transferați în cadrul aceleași companii) în baza avizului de detașare, excepție făcând categoriile expres prevăzute de lege.

 

Primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare sau de detașare (cu excepția cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia), cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, atrage răspunderea contravențională, fapta fiind sancționată cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată.

 

Sursa: ITM Arad