În ceea ce privește modalitatea de completare a informațiilor nou introduse, ordinul prevede: 

 

"Transferul de bunuri în cadrul regimului stocuri la dispoziția clientului, prevăzut la art. 2701 din Codul fiscal"

 

Litera "A. Informații privind persoanele impozabile din alte state membre cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului"

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, înscriu în această secțiune informații privind codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului prevăzut la art. 2701 din Codul fiscal.

Coloana "Țara" - se înscrie codul țării care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile căreia i-au fost expediate sau transportate bunurile în cadrul regimului stocuri la dispoziția clientului.

Coloana "Cod de înregistrare în scopuri de TVA" - trebuie introdus fără spații, virgule sau puncte.

Se completează codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile căreia i-au fost expediate sau transportate bunurile în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului.

 

Litera "B. Modificări ale informațiilor furnizate"

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, înscriu în această secțiune informații cu privire la modificarea informațiilor completate la secțiunea a III-a, litera A a declarației recapitulative pentru perioada de declarare sau a declarației depuse pentru perioade anterioare de declarare.

Spre exemplificare, modificări ale informațiilor furnizate pot apărea atunci când persoana impozabilă care ar fi trebuit să achiziționeze bunurile este înlocuită cu o altă persoană impozabilă sau când bunurile sunt returnate în România în termenul menționat la art. 2701 alin. (4) din Codul fiscal, fără ca furnizorul să fi transferat dreptul de a dispune de bunuri către altă persoană impozabilă.

Corectarea datelor declarate eronat sau nedeclararea datelor în perioade anterioare nu reprezintă modificări ale informațiilor furnizate la litera A.

Corectarea datelor declarate la această secțiune se efectuează cu respectarea prevederilor secțiunii I, prin bifarea căsuței "Declarație rectificativă" de pe formular.

Coloana "Date din declarația inițială" - se completează cu informațiile înscrise la secțiunea a III-a, litera A din declarația recapitulativă inițială, referitoare la țară și cod de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile căreia i-au fost expediate sau transportate bunurile în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului, pentru care au apărut modificări

Coloana "Modificări" - se înscriu informațiile referitoare la țară și cod de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile, ca urmare a modificării informațiilor furnizate inițial în cadrul regimului.

În situația în care în cursul aceleiași perioade de raportare intervin mai multe modificări pentru care există obligația de declarare, toate acestea se înscriu pe rânduri diferite.

Coloana "Motivul modificării" - se completează prin înscrierea cifrei corespunzătoare situației care generează modificarea datelor declarate inițial, după cum urmează:

1 - retur bunuri;

2 - înlocuire client.

 

De asemenea, in noul ordin se introduce si o atentionare potrivit careia: 

Informațiile completate eronat în perioade de raportare anterioare nu se corectează prin înscrierea cifrei "0" la rubrica "Bază impozabilă" din declarația recapitulativă rectificativă.