Ordonanța de urgență nr. 78 / 18.12.2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 

 

Art. VI - (1) Ordonanța Guvernului numărul 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 706 din 31 august 2017, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 275/2017, se abrogă. 

(2) Prevederile alin. (1) intră în vigoare la data de întâi a celei de-a doua luni următoare publicării prezentei ordonanțe de urgentă în Monitorul Oficial al României Partea I. 

(3) Începând cu data publicării prezentei ordonanțe de Urgentă, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. 

(4) Pană la data intrării în vigoare a prevederilor alin (1), contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanței. 

(5) În termen de 10 de la data în vigoare a prevederilor alin (1), unitățile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plătii defalcate a TVA au deschise conturi de TVA transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titlul cu titularul contului, disponibilul existentă în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului pentru operațiunile prevăzute la art. 6 alin. 1 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr 146 / 2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) persoanele care au aplicat mecanismul plătii defalcate a TVA care nu au deschis la Trezoreria statului contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr 146 / 2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor comunica unității Trezoreriei Statului contul curent deschis la o instituție de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care aceste persoane nu comunică informații privind contul curent deschis la instituția de credit, în baza unei liste acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informații, pe care le transmite ulterior unităților Trezoreriei Statului în vederea transferului sumelor. 

(7) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), prin conturile de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plătii defalcate a TVA nu se mai pot efectua operațiuni, cu excepția celor prevăzute la alin (5) și (6).