Reamintim că, pentru anul 2020, CCF a stabilit următoarele cotizații fixe:  

A. în cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;
- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;
- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;
- 350 lei - pentru persoanele juridice;

B. în cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020:

- 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;
- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;
- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;
- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

 

Cotizațiile variabile, pentru anul 2020 sunt următoarele:  

1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;
b) la venituri realizate între 100.001 euro și 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;
c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.  

 

Sursa: Hotărârea nr. 8/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020