Art. 2. -
Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Art. 3. -
Prevederile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 30 aprilie 2019 și nici participanților în aceste procese.

Art. 4. -
(1) Operațiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăți unităților Trezoreriei Statului în data de 25 aprilie 2019 se înregistrează în contabilitatea acestor unități cu aceeași dată.
(2) Operațiunile de încasări prin virament în relația cu instituțiile de credit aferente datei de 30 aprilie 2019 se înregistrează în contabilitatea structurilor cu atribuții în domeniul decontării din centrala Ministerului Finanțelor Publice în data de 30 aprilie 2019, iar în contabilitatea unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului în următoarea zi lucrătoare.
(3) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate potrivit alin. (1) se întocmesc de unitățile Trezoreriei Statului cu data de 30 aprilie 2019.
(4) În ziua de 30 aprilie 2019, prin centrala Ministerului Finanțelor Publice se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.
(5) Prin ordin al ministrului finanțelor publice poate fi stabilită și desfășurarea altor operațiuni prin Trezoreria Statului.