Obligații angajați: 

  • să-și însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă precum și măsurile de aplicare a acestora, instrucțiunile elaborate de angajatori, în funcție de specificul muncii prestate;
  • să utilizeze corect echipamentul individual de lucru și de protecție primit de la angajator și să păstreze curățenia și igiena acestora, conform instrucțiunilor primite;
  • să păstreze distanța față de alți lucrători sau persoane, conform instrucțiunilor angajatorului, inclusiv în vestiare, toalete, săli de duș, locuri de luat masa, mijloace de transport;
  • să evite contactul cu persoane care suferă de infecții respiratorii acute;
  • să comunice în cel mai scurt timp angajatorului sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 

Sursa: ITM Arad