• Construcțiile reprezintă o activitate economică periculoasă deoarece în afara faptului că această activitate este caracterizată de un nivel de risc ridicat, șantierele temporare și mobile implică lanțuri lungi de subcontractanți și actori diferiți în același amplasament, fapt ce conduce la o disipare a responsabilităților.
  • Industria, domeniul economic în care există o preocupare permanentă și s-au luat măsuri pentru diminuarea riscurilor, există în continuare riscuri specifice condițiilor în care se desfășoară activitatea și tehnologiilor aplicate.
  • Agricultura presupune utilizarea de echipamente de muncă periculoase în condițiile în care, activitatea se desfășoară pe suprafețe mari și, în general, în condiţii de izolare, fără să fie posibilă supravegherea modului în care lucrătorii utilizează echipamentele de muncă.
  • Activitatea de transporturi, în care se produc foarte multe evenimente, multe dintre acestea fiind accidente mortale produse pe șosele din țară și din afara țării. Desfășurarea activității se face în condiții în care, în cele mai multe cazuri, conducătorul auto își desfășoară activitatea, în cele mai multe cazuri fără însoţitor, în cabina autovehiculului pus la dispoziție de angajator sau în momentele în care pregătește încărcarea sau descărcarea autovehiculului.

 

Sursa: mmuncii,.ro