3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1750/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale și pentru prelungirea termenului de depunere a unor raportări (M. Of. nr. 180 din 06 martie 2019)

 

Sursa: ANAF