4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3899/2018 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS (M. Of. nr. 26 din 10 ianuarie 2019)


5. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele" (M. Of. nr. 18 din 8 ianuarie 2019)

 

Sursa: ANAF