3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 (M. Of. nr. 197 din 12 martie 2019)


4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene (M. Of. nr. 204 din 14 martie 2019) 

 

Sursa: ANAF