4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 116/2019 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2019, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale (M. Of. nr. 50 din 18 ianuarie 2019)


5. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" și 207 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți" (M. Of. nr. 38 din 15 ianuarie 2019)


6. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" (M. Of. nr. 43 din 16 ianuarie 2019)


7. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M. Of. nr. 40 din 15 ianuarie 2019)


8. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată (M. Of. nr. 38 din 15 ianuarie 2019)


9. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3369/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 41 din 16 ianuarie 2019) 

Sursa: ANAF