2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3265/2019 din 10 octombrie  2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019 (M.Of. nr. 832 din 14 octombrie 2019).