4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.381/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei şi finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete (M. Of. nr. 759 din 20 august 2020);

 

5. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.281/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M. Of. nr. 764 din 21 august).