2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central (M. Of. nr. 61 din 23 ianuarie 2019)

 

Sursa: ANAF