3. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 451/2019 privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora (M. Of. nr. 156 din 27 februarie 2019)


4. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 452/2019 privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic (M. Of. nr. 156 din 27 februarie 2019)

 

Sursa: ANAF